Kend jeres medlemmer
Hold dem engageret

 
Kajak Hero BIllede-min.jpg

Stærkt samarbejde

Players 1st er den førende løsning til måling af medlemsoplevelser. Vores spørgeskemaer og online dashboard med resultater er designet til at hjælpe din klub med at fastholde og rekruttere nye medlemmer, trænere og frivillige. Alt dette er kun muligt via vores stærke samarbejde med de danske idrætsorganisationer.

Samarbejdspartnere-min.png
Players1st_Football_Survey_Smartphone-min.jpg
Players1st_Survey_iPhoneX-min.jpg
 

Skræddersyede skemaer sikrer dyb indsigt

Hvad spørger vi om?

Spørgeskemaerne består af nogle faste spørgsmål, som går på tværs af alle idrætsgrene samt spørgsmål udviklet i samarbejde med hvert enkelt forbund. Spørgeskemaerne afdækker de væsentligste områder, der påvirker oplevelsen som medlem, træner eller frivillig i klubben.

Undersøgelserne har fokus på følgende:

  • Undersøgelse blandt medlemmer, frivillige og trænere - herunder med særligt fokus på nye medlemmer og deres begyndelse i klubben.

  • Undersøgelse blandt udmeldte medlemmer med fokus på årsager til udmeldelse af forening

Hvem spørger vi?

Det er op til klubben selv, hvem man ønsker at invitere til undersøgelserne. Spørgeskemaerne er opbygget med særlige spørgsmål til nye medlemmer, integrerede medlemmer, frivillige, trænere mv. Det er også muligt for forældre at svare på vegne af deres børn.

 
 
Players1st_Football_Dashboard_Tablet2-min.jpg
 
Players1st_Dashboard_Tablet_iPad-min.jpg
 

Intelligent rapportering gør det let for klubben

Simpel rapportering

Klubben har automatisk adgang til et online dashboard, hvor resultaterne fra undersøgelserne altid er tilgængelige. Her er det muligt at se resultaterne opdelt på forskellige segmenter som køn, alder osv. Klubben kan hermed let lave sine egne analyser.

Sammenlign jer med andre klubber

I dashboardet er det muligt at sammenligne klubbens resultater med andre klubber i landet som også benytter Players 1st. Det giver en unik mulig for at se, hvor klubben klarer sig flot, og hvor der er behov for en ekstra indsats.

 

Priser

Basispakken indeholder to undersøgelser og dækker en licensperiode på 12 måneder.

Undersøgelser i basispakken

  • Undersøgelse for nye og aktive medlemmer, trænere og frivillige

  • Undersøgelse for udmeldte medlemmer

Features

  • Skræddersyede spørgeskemaer udarbejdet i samarbejde med jeres forbund

  • Hurtig og enkel opstart

  • Letforståelig og brugervenlig online dashboard rapportering

  • Nationalt benchmark

  • Og meget mere…


Der er ingen begrænsninger på antal udsendelser eller antal brugere.

1.500 kr. årligt (inkl. moms)

 
Sportsgrene 2-min.jpg