Privatlivspolitik

Nedenfor kan du finde vores Privatlivspolitik, som automatisk træder i kraft, når du starter med at bruge Players 1st. Vores privatlivspolitik er din sikkerhed for, at vi behandler jeres personlige data ansvarligt og efter gældende lovgivning.

 

Mellem

 

Bruger af Players 1st software

 

og

 

Players 1st

CVR 34694222

Stadion Allé 70

8000 Aarhus C

Danmark

privacy@players1stgroup.com


Denne privatlivspolitik informerer dig om vores politikker og procedurer vedrørende indsamling, brug, beskyttelse og videregivelse af personlige oplysninger modtaget fra din tilmelding til Players 1st.

Privatlivspolitikken fortæller dig også om dine rettigheder og valg i forhold til dine personlige oplysninger, og hvordan du kan kontakte os for at opdatere dine kontaktoplysninger eller få svar på spørgsmål, du måtte have om vores privatlivspraksis.

Registrering med, brug af og adgang til Players 1st er underlagt denne privatlivspolitik og vores Licensvilkår og vores Databehandleraftale. Alle vilkår, der ikke er defineret i denne fortrolighedspolitik, har de betydninger, der er angivet i vores Licensvilkår og/eller vores Databehandleraftale.

 

1. Formålet med at indsamle dine personlige data

Vi har brug for dine personlige oplysninger for at oprette din konto og give dig adgang til Players 1st ydelser som beskrevet i vores Licensvilkår.

Vi indsamler kun de oplysninger, du giver os, og indsamler ikke data fra andre parter. Vi behandler dine personlige data i overensstemmelse med Art. 6 (1) (b) for at kunne opfylde den aftale, vi har med dig. Vi sælger ikke oplysningerne til tredjeparter; og vi bruger det kun som denne Privatlivspolitik beskriver det.

 

2. Personlige oplysninger, vi indsamler

Det, vi indsamler, er nogle grundlæggende oplysninger så du kan oprette en Players 1st konto. Vi indsamler kun dit navn og en gyldig e-mailadresse, som bliver dit brugernavn. Du opretter din egen adgangskode. Vi indsamler ikke følsomme data.

Hvorfor indsamler vi disse oplysninger - hvad bruger vi personlige oplysninger til

• Vi bruger dine personlige oplysninger, specielt dit brugernavn, til at identificere dig på Players 1st

• Vi bruger dine personlige oplysninger til interne formål, f.eks. at vedligeholde logfiler af sikkerhedsmæssige årsager, til uddannelsesformål og til juridisk dokumentation

• Administrere kontoautentificering, såsom tofaktorautentificering

• Kommunikere med dig for at bekræfte din konto og til informative og operationelle formål, som f.eks. kontohåndtering, kundeservice eller systemvedligeholdelse, herunder ved jævnligt at sende dig servicerelaterede meddelelser

• Give kundesupport

• Sikre sikkerheden i Players 1st løsningen

• Vi begrænser vores brug af dine personlige oplysninger til de formål, der er angivet i denne Privatlivspolitik. Hvis vi skal bruge dine personlige oplysninger til andre formål, informerer vi dig, før brugen af dataene begynder. I din brugerprofil kan du altid se, hvilken information vi har om dig

• Vi deler på ingen måde, sælger, udlejer eller handler personlige oplysninger med tredjepart

3. Dataopbevaring og sletning af data

Players 1st beholder de personlige oplysninger, så længe din konto er aktiv eller som nødvendigt for at give dig Players 1st tjenester.

Hvis du vil annullere din konto eller slette dine personlige oplysninger, kan du gøre det i din brugerprofil. Vi opbevarer og bruger dine oplysninger som nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler, men i tilfælde af ingen juridiske krav fjerner vi din fulde profil inden for 90 dage. Du kan kontakte Players 1st support for at anmode om sletning af de data, vi behandler på grundlag af samtykke, inden for 30 dage.

 

4. Opdateringer til denne privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik kan af forskellige årsager opdateres fra tid til anden; Hver version vil gælde for oplysninger indsamlet, mens den var gældende. Vi meddeler dig eventuelle ændringer af vores privatlivspolitik ved at lægge den nye privatlivspolitik på vores hjemmeside og angive datoen for den seneste revision. Du anbefales regelmæssigt at konsultere denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer.

I tilfælde af at ændringerne væsentligt ændrer dine rettigheder eller forpligtelser, vil vi gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ændringen. For eksempel kan vi sende en besked til din e-mailadresse eller lave en pop-up eller lignende meddelelse, når du anvender Players 1st første gang, efter at der er foretaget væsentlige ændringer. Din fortsatte brug af Players 1st efter at den reviderede privatlivspolitik er trådt i kraft, indikerer, at du har læst, forstået og accepteret den nuværende version af vores Privatlivspolitik.

 

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Sådan kontaktes os

Spørgsmål vedrørende Player 1st's Privatlivspolitik eller informationspraksis skal rettes til privacy@players1stgroup.com.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 10. december 2018.